«سایت ما راه اندازی شد.»


www.pachenar.ir

   

  «در این وبلاگ شما با انواع سایت های جذاب آشنا خواهید شد»

 

  

«برای اطلاع از سایت های جدید در خبرنامه ی وبلاگ عضو شوید»

ajaxdic.com : این سایت یک فرهنگ لغت ۸ زبانه ی آنلاین است. 

فرهنگ لغت ۸ زبانه ی آنلاین : www.ajaxdic.com 

  

lec.com : یک سایت مترجم متن است که متن شما را به چند زبان ترجمه می کند که زبان فارسی هم یکی از آن است. 

ترجمه ی متن به چند زبان : http://www.lec.com/translate-demos.asp 

 

translate.google.com : سرویسی است که سایت گوگل راه اندازی کرده است که به وسیله ی آن می توانید متون خود را ترجمه کنید که زبان فارسی هم یکی از زبان های آن است. 

ترجمه ی متون شما به چندین زبان : www.translate.google.com 

 

howjsay.com : این سایت یک دیکشنری تلفظ است که کافی است در قسمت Word or phrase کلمه ی انگلیسی را وارد کنید و سپس دکمه ی Submit را کلیک کنید و در این هنگام کلمه ی شما صورتی رنگ  می شود که با نگه داشتن ماوس روی آن می توانید به تلفظ گوش دهید. 

دیکشنری تلفظ : www.howjsay.com 

 

mibosearch.com : یک لغت نامه ی فارسی است ازلغت نامه ی دهخدا و معین. شما می توانید کلمات فارسی را در آن جستجو کنید و معنی اصلی آن را پیدا کنید. 

لغت نامه ی دهخدا و معین : www.mibosearch.com 

 

aryanpour.com : این سایت یک فرهنگ لغت انلاین فارسی به انگلیسی ، انگلیسی به فارسی ،انگلیسی به انگلیسی می باشد. 

فرهنگ لغت انگلیسی و فارسی : www.aryanpour.com 

 

farsilookup.com : این هم یک فرهنگ لغت آنلاین  : فارسی به فارسی  ، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. 

فرهنگ لغت دو زبانه : www.farsilookup.com 

 

dictionary.com : این هم یک سایت دیکشنری آنلاین. 

دیکشنری آنلاین : www.dictionary.com